Vyberte si značku a pobočku

VOLKSWAGEN Bratislava

HÍLEK a spol. Dúbravčická 3311/1H
841 02 Bratislava - Dúbravka
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00
:
Servis pevná linka: 02/39 105 418
Predaj pevná linka: 02/39 105 420
Kontakt - Infopult: 02/39 105 421

VEDENIE PREVÁDZKY

Rudolf Daubner

výkonný riaditeľ Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: daubner@hilek.sk

PREDAJ

Miroslav Dojčák

vedúci predaja VW a VW LNF Tel.: +421 23 910 5422
Mobil:+421 902 400 330
E-mail: dojcak@hilek.sk

Tomáš Trhan

fleet manager VW a VW LNF Tel.: +421 23 910 5423
Mobil:+421 905 828 960
E-mail: trhan@hilek.sk

Michaela Slabá

asistentka predaja Tel.: +421 23 910 5420
Mobil:
E-mail: slaba@hilek.sk

SERVIS

Michal Lovíšek

vedúci servisu Volkswagen Tel.: +421 23 910 5427
Mobil:+421 905 821 510
E-mail: lovisek@hilek.sk

Richard Hradecký

servisný poradca Tel.: +421 23 910 5418
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: hradecky@hilek.sk

Jana Strelecká

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 23 910 5419
Mobil:+421 915 798 521
E-mail: strelecka@hilek.sk

Ivan Hílek

servisný poradca – garančný technik Tel.:
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: ivan@hilek.sk

Denisa Vičanová

asistentka servisu Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: vicanova@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mário Mlynárik

vedúci skladu náhradných dielov a príslušenstva Tel.: +421 23 910 5426
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: mlynarik@hilek.sk

Richard Zuber

predajca náhradných dielov a príslušenstva, koordinátor interných zákaziek Tel.:
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: zuber@hilek.sk

VOLKSWAGEN Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Martin Bachorík

vedúci predaja Volkswagen Tel.: +421 34 391 7251
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

Martina Mešťánková

predajkyňa osobných vozidiel VW Tel.: +421 34 391 7253
Mobil:+421 915 798 561
E-mail: mestankova@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Volkswagen Tel.: +421 34 391 7213
Mobil:
E-mail: lang@hilek.sk

Ivan Majerčák

vedúci servisu Volkswagen Tel.: +421 34 391 7255
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7262
Mobil:+421 908 798 571
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Iveta Kovácsová

predajkyňa originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7262
Mobil:+421 907 168 617
E-mail: sklad.se@hilek.sk

VOLKSWAGEN Malacky

HÍLEK a spol. Pezinská 33
901 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ VOLKSWAGEN

Jakub Filiač

predajca osobných vozidiel Volkswagen Tel.: +421 34 391 7248
Mobil:+421 915 798 584
E-mail: filiac@hilek.sk

SERVIS VOLKSWAGEN

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 391 7214
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu Volkswagen Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: vlasak@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca Volkswagen Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 34 391 7247
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Peter Rybnikár

vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: rybnikar@hilek.sk

Zuzana Harnošová

predajkyňa originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk