VOLKSWAGEN Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00 hod.
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00 hod.

PREDAJ

Martin Bachorík

vedúci predaja Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

Anna Petrášová

predajca Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 915 798 520
E-mail: petrasova@hilek.sk

Martina Mešťánková

predajca Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 915 798 561
E-mail: mestankova@hilek.sk

Pavol Mikulič

predajca Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 915 798 551
E-mail: mikulic@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 651 67 16
Mobil:+421 915 798 540
E-mail: lang@hilek.sk

Ivan Majerčák

vedúci servisu VW, VW LNF Tel.: +421 34 657 45 55
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

Pavol Sládeček

servisný poradca Tel.: +421 34 657 45 55
Mobil:+421 915 798 605
E-mail: sladecek@hilek.sk

Iveta Kovácsová

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 907 168 617
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Volkswagen Malacky

HÍLEK a spol. Pezinská 33
901 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00 hod.
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00 hod.

PREDAJ VOLKSWAGEN

Henrieta Semánková

predajca Tel.: +421 3477 25 778
Mobil:+421 915 798 606
E-mail: semankova@hilek.sk

Martin Bachorík

vedúci predaja Tel.: +421 34 77 25 778
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

Jakub Filiač

predajca Tel.: +421 34 77 25 778
Mobil:+421 915 798 584
E-mail: filiac@hilek.sk

Lucia Zachariašová

predajca Tel.: +421 34 77 25 777
Mobil:+421 915 798 548
E-mail: zachariasova@hilek.sk

SERVIS VOLKSWAGEN

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu VW Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: vlasak@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisný poradca pre poistné udalosti Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

Peter Rybnikár

vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: rybnikar@hilek.sk

Zuzana Miháliková

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk