Vyberte si značku a pobočku

SEAT SENICA

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Anna Jakubovičová

predajkyňa nových vozidiel SEAT Tel.: +421 34 391 7256
Mobil:+421 905 513 879
E-mail: jakubovicova@hilek.sk seat.se@hilek.sk

Martin Bachorík

vedúci predaja SEAT Tel.: +421 34 391 7251
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 391 7213
Mobil:
E-mail: lang@hilek.sk

Ivan Majerčák

vedúci servisu SEAT Tel.: +421 34 391 7255
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7262
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

SEAT servis Bratislava

HÍLEK a spol. Dúbravčická 3311/1H
841 02 Bratislava - Dúbravka
OTVÁRACIA DOBA: Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00
:
Kontakt - Infopult: 02/64286520

VEDENIE PREVÁDZKY

Rudolf Daubner

výkonný riaditeľ Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: daubner@hilek.sk

SERVIS

Michal Lovíšek

vedúci servisu Volkswagen Tel.: +421 23 910 5427
Mobil:+421 905 821 510
E-mail: lovisek@hilek.sk

Richard Hradecký

servisný poradca Tel.: +421 23 910 5418
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: hradecky@hilek.sk

Jana Strelecká

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 23 910 5419
Mobil:+421 915 798 521
E-mail: strelecka@hilek.sk

Ivan Hílek

servisný poradca – garančný technik Tel.:
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: ivan@hilek.sk

Denisa Vičanová

asistentka servisu Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: vicanova@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mário Mlynárik

vedúci skladu náhradných dielov a príslušenstva Tel.: +421 23 910 5426
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: mlynarik@hilek.sk

Richard Zuber

predajca náhradných dielov a príslušenstva, koordinátor interných zákaziek Tel.:
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: zuber@hilek.sk

SEAT servis MALACKY

HÍLEK a spol. Pezinská 33
901 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

SERVIS

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 391 7214
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu SEAT Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: servis.ma@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 34 391 7247
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Peter Rybnikár

vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

Zuzana Harnošová

predajkyňa originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk