SEAT SENICA

HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24
905 01 Senica
Otváracie hodiny Predaj: Pondelok - piatok: 7,30 - 17,00 hod.
Servis: Pondelok - piatok: 7,00 - 17,00 hod.

PREDAJ

Anna Jakubovičová

predajca Tel.: +421 34 651 25 89
Mobil:+421 905 513 879
E-mail: jakubovicova@hilek.sk seat.se@hilek.sk

Martin Bachorík

vedúci predaja Tel.:
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 651 67 16
Mobil:+421 915 798 540
E-mail: lang@hilek.sk

Ivan Majerčák

vedúci servisu SEAT Tel.: +421 34 657 45 55
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

Pavol Sládeček

servisný poradca Tel.: +421 34 657 45 55
Mobil:+421 915 798 605
E-mail: sladecek@hilek.sk

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

SEAT MALACKY

HÍLEK a spol., a.s. Pezinská 33
901 01 Malacky
Otváracie hodiny Predaj: Pondelok - piatok: 7,30 - 17,00 hod.
Servis: Pondelok - piatok: 7,00 - 17,00 hod.

SERVIS

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu SEAT Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: servis.ma@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisný poradca pre poistné udalosti Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

Peter Rybnikár

vedúci predaja predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

Zuzana Miháliková

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk