Hyundai Senica

Hyundai Senica Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Katarína Bačovská

predajca Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 563
E-mail: bacovska@hilek.sk

Jakub Šebesta

predajca Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 562
E-mail: sebesta@hilek.sk

SERVIS

Ivana Bzdilová

servisný poradca a garančný technik Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 596
E-mail: bzdilova@hilek.sk

Peter Maňák

servisný poradca Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 612
E-mail: manak@hilek.sk