Vyberte si značku a pobočku

Hyundai Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Patrik Mečír

vedúci predaja HYUNDAI Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 562
E-mail: mecir@hilek.sk

Katarína Bačovská

predajkyňa nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 563
E-mail: bacovska@hilek.sk

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Adam Polák

servisný poradca, predajca náhradných dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 612
E-mail: polak@hilek.sk

Martin Sedláček

garančný technik Tel.: +421 34 651 52 53
Mobil:+421 915 798 596
E-mail: sedlacek@hilek.sk

HYUNDAI Malacky

HÍLEK a spol. Pezinská 33
9091 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Jana Nebehajová

predajkyňa nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 7725 779
Mobil:+421 905 228 302
E-mail: nebehajova@hilek.sk

Peter Vrablec

predajca nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 7725 779
Mobil:+421 905 228 303
E-mail: vrablec@hilek.sk

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Adriana Šišková

servisná poradkyňa HYUNDAI Tel.: +421 34 7725 779
Mobil:+421 915 798 539
E-mail: siskova@hilek.sk

Jakub Horecký

servisný poradca HYUNDAI Tel.: +421 34 7725 779
Mobil:+421 915 798 535
E-mail: horecky@hilek.sk