Vyberte si značku a pobočku

Hyundai Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Predaj: Sobota: 8:00 - 12:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Patrik Mečír

vedúci predaja HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7263
Mobil:+421 915 798 562
E-mail: mecir@hilek.sk

Katarína Bačovská

predajkyňa nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7263
Mobil:+421 915 798 563
E-mail: bacovska@hilek.sk

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Pavol Rabara

garančný technik Hyundai Tel.: +421 34 391 7264
Mobil:+421 915 798 596
E-mail: rabara@hilek.sk

Jozef Húšek

servisný poradca Hyundai Tel.: +421 34 391 7264
Mobil:
E-mail: husek@hilek.sk

HYUNDAI Malacky

HÍLEK a spol. Pezinská 33
901 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Predaj: Sobota: 8:00 - 12:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Jana Nebehajová

predajkyňa nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7244
Mobil:+421 905 228 302
E-mail: nebehajova@hilek.sk

Peter Vrablec

predajca nových vozidiel HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7244
Mobil:+421 905 228 303
E-mail: vrablec@hilek.sk

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Adam Gajdár

servisný poradca HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7245
Mobil:+421 915 798 539
E-mail: gajdar@hilek.sk

Zdeněk Majerský

servisný poradca HYUNDAI Tel.: +421 34 391 7245
Mobil:+421 915 798 535
E-mail: majersky@hilek.sk