ŠKODA Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: pondelok - piatok: 7,30 - 17,00 hod.
Servis: pondelok - piatok: 7,00 - 17,00 hod.

PREDAJ

Zuzana Klačková

predaj vozidiel Tel.: +421 34 651 52 52
Mobil:+421 915 798 601
E-mail: klackova@hilek.sk

Michal Toure

predaj vozidiel Tel.: +421 34 651 52 52
Mobil:+421 908 115 666
E-mail: toure@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 651 67 16
Mobil:
E-mail: lang@hilek.sk

Roman Suchý

vedúci servisu ŠKODA Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 915 798 538
E-mail: suchy@hilek.sk

Peter Juriga

servisný poradca pre poistné udalosti Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 915 798 597
E-mail: juriga@hilek.sk

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Iveta Kovácsová

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 907 168 617
E-mail: sklad.se@hilek.sk

ŠKODA Malacky

ŠKODA Malacky Pezinská 2902/33
9091 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: pondelok - piatok: 7,30 - 17,00 hod.
Servis: pondelok - piatok: 7,00 - 17,00 hod.

PREDAJ

Martin Pilárik

vedúci predaja Tel.: +421 34 77 25 777
Mobil:+421 905 340 055
E-mail: pilarik@hilek.sk

Lenka Maderová

predajca Tel.: +421 34 77 25 777
Mobil:+421 905 340 060
E-mail: maderova@hilek.sk

SERVIS

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu a záručný technik Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: vlasak@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisný poradca pre poistné udalosti Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

Peter Rybnikár

vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

Zuzana Harnošová

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 77 25 780
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

ŠKODA Skalica

ŠKODA Skalica Mazúrova 3
909 01 Skalica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: pondelok - piatok: 7,30 - 16,00 hod.
Servis: pondelok - piatok: 7,30 - 16,00 hod.

PREDAJ

Simona Vaňková

predajca Tel.: +421 34 66 48 158
Mobil:+421 905 340 058
E-mail: skoda.si@hilek.sk

SERVIS

František Kazinota

servisný poradca a predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 664 44 23
Mobil:+421 915 778 785
E-mail: kazinota@hilek,sk

Martina Hricová

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 664 44 23
Mobil:+421 915 798 564
E-mail: sklad.si@hilek.sk