Vyberte si značku a pobočku

VOLKSWAGEN úžitkové vozidlá Bratislava

HÍLEK a spol. Dúbravčická 3311/1H
841 02 Bratislava - Dúbravka
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00
:
Kontakt - Infopult: 02/64286520

VEDENIE PREVÁDZKY

Rudolf Daubner

výkonný riaditeľ Tel.:
Mobil:02/64286520
E-mail: daubner@hilek.sk

PREDAJ

Miroslav Dojčák

vedúci predaja VW a VW LNF Tel.:
Mobil:+421 902 400 330
E-mail: dojcak@hilek.sk

Tomáš Trhan

fleet manager VW a VW LNF Tel.:
Mobil:+421 905 828 960
E-mail: trhan@hilek.sk

Matej Horváth

predajca úžitkových vozidiel VW LNF Tel.:
Mobil:+421 905 822 141
E-mail: m.horvath@hilek.sk

Michaela Slabá

asistentka predaja Tel.: 02/64286520
Mobil:
E-mail: slaba@hilek.sk

SERVIS

Mikuláš Cincula

vedúci servisu Tel.:
Mobil:+421 905 821 510
E-mail: cincula@hilek.sk

Jana Strelecká

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.:
Mobil:+421 915 798 521
E-mail: strelecka@hilek.sk

Ivan Hílek

servisný poradca – garančný technik Tel.:
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: ivan@hilek.sk

Denisa Vičanová

asistentka servisu Tel.: 02/64286520
Mobil:
E-mail: vicanova@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mário Mlynárik

vedúci skladu náhradných dielov a príslušenstva Tel.:
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: mlynarik@hilek.sk

Richard Zuber

predajca náhradných dielov a príslušenstva, koordinátor interných zákaziek Tel.:
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: zuber@hilek.sk

VOLKSWAGEN úžitkové vozidlá Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 17:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Martin Bachorík

vedúci predaja VW Úžitkové vozidlá Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 907 630 829
E-mail: bachorik@hilek.sk

Pavol Mikulič

predajca VW Úžitkové vozidlá Tel.: +421 34 651 49 43
Mobil:+421 915 798 551
E-mail: mikulic@hilek.sk

SERVIS

Miroslav Lang

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 651 67 16
Mobil:
E-mail: lang@hilek.sk

Ivan Majerčák

vedúci servisu Volkswagen Tel.: +421 34 657 45 55
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Iveta Kovácsová

predajkyňa originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 651 70 07
Mobil:+421 907 168 617
E-mail: sklad.se@hilek.sk