Vyberte si značku a pobočku

ŠKODA Malacky

HÍLEK a spol. Pezinská 2902/33
901 01 Malacky
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 16:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Martin Pilárik

vedúci predaja ŠKODA Tel.: +421 34 391 7249
Mobil:+421 905 340 055
E-mail: pilarik@hilek.sk

SERVIS

Lukáš Deščík

manažér servisných služieb Tel.: +421 34 391 7214
Mobil:+421 905 719 434
E-mail: descik@hilek.sk

Miroslav Vlasák

vedúci servisu ŠKODA Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 536
E-mail: vlasak@hilek.sk

Vladimír Čech

servisný poradca ŠKODA Tel.: +421 34 391 7246
Mobil:+421 915 798 609
E-mail: cech@hilek.sk

Anna Salayová

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 34 391 7247
Mobil:+421 908 856 990
E-mail: salayova@hilek.sk

Alexander Moravčík

servisný poradca Tel.: +421 34 391 7247
Mobil:+421 908 549 439
E-mail: a.moravcik@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Peter Rybnikár

vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 908 110 981
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

Zuzana Harnošová

predajca originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7265
Mobil:+421 915 798 537
E-mail: sklad.ma@hilek.sk

Hodnotenie pobočky od:

5.0

Ďaľšie odporúčanie

100%

ŠKODA Senica

HÍLEK a spol. Vajanského 24
905 01 Senica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 16:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

PREDAJ

Zuzana Klačková

predajkyňa nových vozidiel ŠKODA Tel.: +421 343 917 259
Mobil:+421 915 798 601
E-mail: klackova@hilek.sk

Juraj Šimek

predajca nových vozidiel Tel.: +421 343 917 259
Mobil:+421 915 798 561
E-mail: simek@hilek.sk

SERVIS

Roman Suchý

vedúci servisu ŠKODA Tel.: +421 343 917 260
Mobil:+421 915 798 538
E-mail: suchy@hilek.sk

Adam Čech

servisný poradca pre poistné udalosti Tel.: +421 343 917 261
Mobil:+421 915 798 597
E-mail: a.cech@hilek.sk

Ivan Majerčák

manažér servisných služieb Tel.: +421 343 917 255
Mobil:+421 915 798 581
E-mail: majercak@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mária Slobodová

vedúca predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 343 917 262
Mobil:+421 908 030 665
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Iveta Kovácsová

predajkyňa originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 343 917 262
Mobil:
E-mail: sklad.se@hilek.sk

Hodnotenie pobočky od:

5.0

Ďaľšie odporúčanie

100%

ŠKODA Skalica

HÍLEK a spol. Mazúrova 3
909 01 Skalica
OTVÁRACIA DOBA: Predaj: Pondelok - piatok: 7:30 - 16:00
Servis: Pondelok - piatok: 7:30 - 16:00

PREDAJ

Dominika Podrazilová

predajkyňa nových vozidiel ŠKODA Tel.: +421 34 391 7242
Mobil:+421 905 340 058
E-mail: podrazilova@hilek.sk

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELE A PRÍSLUŠENSTVO

František Kazinota

servisný poradca, vedúci predaja originálnych dielov a príslušenstva Tel.: +421 34 391 7243
Mobil:+421 915 778 785
E-mail: kazinota@hilek.sk

Radka Čelústková

servisná poradkyňa Tel.: +421 34 391 7243
Mobil:
E-mail: celustkova@hilek.sk

ŠKODA servis Bratislava

HÍLEK a spol. Dúbravčická 3311/1H
841 02 Bratislava - Dúbravka
OTVÁRACIA DOBA: Servis: Pondelok - piatok: 7:00 - 17:00
:
Kontakt - Infopult: 02/64286520

VEDENIE PREVÁDZKY

Rudolf Daubner

výkonný riaditeľ Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: daubner@hilek.sk

SERVIS

Tomáš Veselovský

vedúci servisu Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:+421 915 798 564
E-mail: veselovsky@hilek.sk

Dušan Lublinský

servisný poradca – garančný technik Tel.: +421 23 910 5419
Mobil:+421 905 821 510
E-mail: lublinsky@hilek.sk

Jana Strelecká

servisná poradkyňa pre poistné udalosti Tel.: +421 23 910 5419
Mobil:+421 915 798 521
E-mail: strelecka@hilek.sk

Ivan Hílek

servisný poradca – garančný technik Tel.: +421 23 910 5419
Mobil:+421 915 798 564
E-mail: ivan@hilek.sk

Richard Zuber

koordinátor interných zákaziek Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: zuber@hilek.sk

Denisa Vičanová

asistentka servisu Tel.: +421 23 910 5421
Mobil:
E-mail: vicanova@hilek.sk

Martin Velický

servisný poradca Tel.: +421 23 910 5418
Mobil:+421 915 798 544
E-mail: velicky@hilek.sk

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Mário Mlynárik

vedúci skladu náhradných dielov a príslušenstva Tel.: +421 23 910 5426
Mobil:+421 907 566 142
E-mail: mlynarik@hilek.sk

Richard Korček

predajca náhradných dielov a príslušenstva Tel.: +421 23 910 5426
Mobil:+421 908 686 979
E-mail: korcek@hilek.sk

Hodnotenie pobočky od:

5.0

Ďaľšie odporúčanie

100%