16.10.2020
Autor článku:

Špecialista opráv po nehode

Dopravná nehoda alebo akákoľvek udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu motorového vozidla, nie je príjemná záležitosť. Každý, kto ju už riešil potvrdí, že v takejto chvíli je dôležité nájsť niekoho, kto nám pomôže celú situáciu vyriešiť.

Takýmto spoľahlivým partnerom je pre motoristov na Záhorí už niekoľko rokov spoločnosť HÍLEK a spol. Od septembra sa oficiálne stala aj špecialistom opráv po nehode. O tom, čo toto označenie znamená a aké benefity prinesie zákazníkom, sme sa porozprávali s Ing. Jozefom Hílkom, predsedom predstavenstva.

Čo znamená označenie špecialista opráv po nehode?

Na Slovensku sa ročne pri dopravných nehodách vážne poškodí okolo 13 – tisíc automobilov a neodborne vykonaná oprava môže predstavovať významné bezpečnostné riziko pre posádku pri ďalšom používaní vozidla. Túto skutočnosť by mali mať na pamäti najmä majitelia či vodiči a čím ďalej tým viac na zvyšovanie bezpečnosti tlačí aj legislatíva. Tá stanovuje, že opravy vozidiel po nehodách budú môcť vykonávať len servisy, ktoré splnia certifikačné podmienky. Tie budú garanciou kvality prevedenej práce. Servis nesúci označenie špecialista opráv po nehode je práve takýmto pracoviskom.

Certifikáciou postupne prechádzajú autorizované servisy na Slovensku a náš servis je prvý na Záhorí, ktorý sa takýmto titulom môže pýšiť. Karosársku a lakovnícku dielňu máme už niekoľko desiatok rokov, avšak na získanie titulu špecialista opráv po nehode sme ju museli doplniť o špeciálne vybavenie a tiež preškoliť náš personál.

Zástupca spoločnosti Škoda Auto Slovensko Jaroslav Florek (vpravo) pri udeľovaní titulu Špecialista opráv po nehode Jozefovi Hílkovi.

Aké špeciálne vybavenie ste museli do dielne obstarať?

Išlo predovšetkým o špeciálne zváracie zariadenia, ktoré neprehrievajú kov, bodovačky, brúsky, naťahovacie stolice na vyrovnávanie karosérií a skeletov, naťahovací lis pre vozidlá do 10 ton, nový lakovací box a digitálnu geometriu. Nevyhnutnosťou bol aj nový softvér, kompletná rekonštrukcia osvetlenia, vybudovanie oddelených boxov a tiež zabezpečenie ochranných pomôcok tak pre vozidlo v servise ako aj pre náš personál.

Čo tieto zmeny prinesú vašim zákazníkom?

Najväčším benefitom pre zákazníka je zrýchlenie času opravy pri zachovaní, resp. zvýšení kvality prevedenej opravy. Vďaka dodržiavaniu výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov a použitiu originálnych dielov a predpísaných lakovacích prostriedkov zabezpečíme najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla. Zákazník po oprave od nás dostane „Certifikát po oprave“, čím sa zaručuje, že práca bola vykonaná odborne, v súlade so všetkými predpismi. Dodržiavanie týchto predpisov raz ročne preveruje priamo na prevádzke audit výrobcu vozidiel.

Pripravujete do budúcnosti ešte nejaké vylepšenia?

Napriek tomu, že naše služby sú v tomto smere naozaj komplexné – od odťahu vozidla, cez samoobhliadkový servis, opravu, likvidáciu poistnej udalosti až po možnosť náhrady spoluúčasti, pripravujeme aj ďalšie novinky. Rozpracovaným projektom, ktorý nosím v hlave už dlhšiu dobu, je projekt pomoci na cestách, priamo pri dopravnej nehode a tiež novobudované karosárske a lakovnícke centrum v Malackách.