3.7.2019
Autor článku:

Odmeny najlepším

Aj v tomto školskom roku si vedúci pracovníci našich servisov všímali prácu učňov, ktorí v našich prevádzkach vykonávajú odborný výcvik. Ten musia študenti absolvovať na pracovisku, ktoré je v súlade s ich študijným odborom a školským vzdelávacím programom. Ako uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Jozef Hílek: “ Budúcnosť firiem je v rukách šikovných študentov a preto je nevyhnutné, aby sme práve im venovali náležitú pozornosť“.

Koniec školského roka sa u nás už tradične spája s firemným teambuildingom, súčasťou ktorého je aj vyhodnotenie práce učňov.  Za najusilovnejších a najšikovnejších boli v tomto roku vybratí Nikolas Holič zo Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave, Miroslav Mareček a Patrik Jelínek zo strednej odbornej školy v Holíči,  Erik Mošovský a Samuel Žilavý zo Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave.  Odmeňovania sa zároveň zúčastnili aj zástupcovia škôl, ktoré študenti navštevujú a medzi pozvanými nechýbali ani ich rodičia. Chlapcom bola udelená pochvala neobišla ich ani zaujímavá finančná odmena.