21.2.2022
Autor článku:

Bratislavský showroom v súťaži Stavba roka

V spojenom ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2020/2021 zabojuje o titul aj naša realizácia Autokomplexu Volkswagen Bratislava. Budova, v ktorej sídli naša predajňa automobilov VW a VW LNF a tiež autorizovaný servis automobilov značiek ŠKODA, SEAT, VW a VW LNF, sa nachádza v bratislavskej Dúbravke na Dúbravčickej ulici.
Aj v 27. ročníku súťaže prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie v zmysle štatútu. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby. Zhodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Zaujala vás naša nominácia? Navštívte našu prevádzku osobne alebo prijmite pozvanie na virtuálnu prehliadku.