18.3.2022
Autor článku:

HYUNDAI Senica – STAR DEALER 2022

Spoločnosť Hyundai Motor Slovakia na výročnej konferencii, ktorá sa konala vo februári, ocenila svojich najúspešnejších autorizovaných partnerov za rok 2021. Titulom Hyundai STAR DEALER 2022 sa tento rok môže pochváliť aj naša prevádzka HYUNDAI Senica – HÍLEK a spol.

„Jeden zo základný pilierov, na ktorých značka Hyundai stavia svoju budúcnosť, je spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami. Preto aj ocenenie STAR DEALER je komplexným hodnotením úspešnosti plnenia nielen kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych parametrov zo strany našich autorizovaných partnerov,“ hovorí o Miroslav Drinka, senior manager pre rozvoj siete.

Ocenenie STAR DEALER udeľuje slovenské zastúpenia značky Hyundai každoročne. Podmienkami na jeho získanie sú excelentné výsledky autorizovaných partnerov – predajcov a servisov – v oblasti plnenia obchodných plánov, zákazníckej spokojnosti a výsledkov tzv. mystery shoppingov a phantom testov.

Znamená to, že okrem úspešnosti plnenia plánov predaja nových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva vstupuje do hodnotenia tiež spokojnosť zákazníkov s poskytnutými službami či už pri predaji nového vozidla alebo v popredajnom servise. Okrem toho importér preveruje kvalitu poskytovaných služieb aj mystery shoppingami a phantom testami. Ide o vopred neohlásené prieskumy, keď anketár v utajení vystupuje ako zákazník a preveruje dodržiavanie všetkých predpísaných štandardov a postupov, ale aj prístup personálu a kvalitu informácií či služieb, ktoré predajca a servis poskytujú.

Všetky tri kritériá, ktoré importér berie do úvahy pri udeľovaní titulu STAR DEALER, vstupujú do výsledného hodnotenia rovnakou váhou. Toto ocenenie si veľmi vážime.